Search
select

RSS

Bodite obveščeni, samodejno, takoj ko se zgodi!

Na spletnih straneh FIDA so vam preko RSS tehnologije na voljo novice na katere boste opozorjeni takoj, ko bodo objavljene.

Za uporabo potrebujete RSS odjemalec, na katerem izberete enega ali več RSS kanalov, ki so navedeni spodaj. 


Kaj je RSS?

Za pomen kratice RSS obstaja več razlag, najbolj uveljavljena pa je ‘Really Simple Syndication’ ali ‘resnično preproste objave’. RSS uporabnike obvešča, da so se novice na spletnem mestu posodobile. Zadnje novice takoj po objavi najdete na enem mestu, ne da bi morali vsak dan obiskati (vsako) spletno mesto posebej. Uporabniki ste tako vedno v koraku z najbolj svežimi informacijami, ki vas zanimajo, hkrati pa vam je prihranjeno zamudno brskanje.

Kako uporabljamo RSS?

Za prebiranje novic preko RSS potrebujete odjemalca (program) za RSS datoteke, ki v urejeni obliki prikaže informacije, ki jih je dobil iz različnih spletnih virov. Po namestitvi odjemalca morate samo določiti, katere kanale boste prebirali.

Kateri RSS odjemalec je najboljši?

Število RSS odjemalcev se dnevno povečuje, na voljo so številni brezplačni in plačljivi programi, ki delujejo na različnih operacijskih sistemih.

V večini primerov je odjemalec že na vašem računalniku, saj je že del brskalnika Mozilla Firefox, ki omogoča branje RSS kanalov v obliki "Live Bookmarks". Podobno omogoča tudi Internet Explorer 7. RSS kanale podpira tudi Mozilla Thunderbird, zelo popularen pa je tudi Googlov program.  

Office Outlook 2007 ima RSS aplikacijo že vgrajeno in omogoča, da se naročite na vire RSS in nato berete vsebino ali sledite povezavam. Če imate Microsoft Office Outlook 2007 nastavljen kot privzeti RSS odjemalec, vas bo odjemalec po prijavi na spletnem mestu samodejno naročil na vir RSS.

© FIDA Sports - 2009-2012. Vse pravice pridržane.